Смяна на парола

За да смените вашата парола, трябва да влезете във вашия профил и да отидете на меню "ПРОФИЛ", след което избирате менюто (в дясната колона) Смени паролата