Въведение в PHP

Урок: 44. PHP: $_SERVER - глобална променлива

02 Май 2017

В този урок ще разгледаме една рядко използвана супер глобална променлива - $_SERVER, в която се съдържа информация за самата заявка.

avatar

Иван Ванков

Преглед на уроците в курса: Въведение в PHP

Хей ти! Изглежда че се наслаждаваш на дискусията, но не си се регистрирал.