Последно качени уроци

Структури от данни: Binary search tree - implementation

В това видео ще разгледаме Binary search tree - implementation

04 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - min & max

В този урок ще продължим с Binary search tree и min & max

03 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Дебалансирано дърво

В това видео ще говорим за Дебалансирано дърво

02 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - сложност

В този урок ще разгледаме complexity

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - delete

В това видео ще разберем повече за Binary search tree - delete

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - insert

В това видео ще говорим за Binary search tree - insert

31 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree

В това видео ще разгледаме Binary search tree

29 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Дървета

В това видео ще разгледаме Дървета

28 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Свързани списъци

В този урок ще говорим за Свързани списъци

27 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Queues

Във видеото ще говорим за опашки (Queues)

26 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Stack

В това видео ще разберем повече за Stack

25 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Set

В този урок ще разгледаме Set

24 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Hash table

В това видео ще говорим за Hash table

23 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Array & Vector

В това видео ще поговорим за Array и Vector

22 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Big-O notation

В това видео ще разгледаме Big-O notation

21 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Какво са структуруте от данни

В този урок ще разберем какво са структурите от данни

21 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Въведение в Структури от данни

В този курс ще разгледаме едни от най-основните структури от данни

21 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Въведение в ООП: Обобщение на курса

В това видео ще направим кратко обобщение на това, което видяхме в курса

25 Август 2017

Част от курса

Въведение в ООП

Въведение в ООП: Верига от команди

В това видео ще разгледаме шаблона за дизайн - верига от команди

24 Август 2017

Част от курса

Въведение в ООП

Въведение в ООП: Observer

В този урок ще разгледаме observer

23 Август 2017

Част от курса

Въведение в ООП