Последно качени уроци

Въведение в Git: Инициализация

Във видеото ще разгледаме така наречената инициализация

26 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

Въведение в Git: Конфигурация

В този урок ще разгледаме първоначалната конфигурация на Git.

25 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

Въведение в Git: Инсталация под Linux

Тук ще разгледаме и инсталацията под Linux

24 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

Въведение в Git: Инсталация под Windows

Във видеото ще получите повече информация за това как да инсталирате Git под Windows

23 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

Въведение в Git: Какво е VSC

Каква е разликата между централизирана система и дестрибутирана система, както и отговорите на още въпроси свързани с Git

22 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

Въведение в Git

Започваме нова серия от нашите уроци - Git. Тя е насочена към начинаещи потребители.

22 Януари 2018

Част от курса

Въведение в Git

REST: Обобщение на курса

В това видео ще направим кратко обобщение на видяното в курса

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Embeding

В този урок ще говорим за embeding

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Errors

Във видеото ще разгледаме errors

29 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Pagination

В това видео ще разгледаме pagination

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Headers

В този урок ще разгледаме headers

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Versions

В това видео ще разгледаме versions

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Get parameters

В този урок ще говорим за get parameters

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: URI

В това видео ще разберем повече за URI

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Response codes

В това видео ще разгледаме response codes.

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Методи - част 2

В това видео ще продължим да говорим за методи

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Методи

В този урок ще говорим за методи в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Какво е REST

В това видео ще разберем какво е REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST - добрите практики: Въведение

В този урок ще се запознаем с добрите практики в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

Структури от данни: Обобщение на курса

В това видео ще обобщим наученото в този курс

05 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни