Въведение в Git

Урок: 2. Въведение в Git: Какво е VSC

22 Януари 2018

Каква е разликата между централизирана система и дестрибутирана система, както и отговорите на още въпроси свързани с Git

avatar

Иван Ванков

Преглед на уроците в курса: Въведение в Git

Хей ти! Изглежда че се наслаждаваш на дискусията, но не си се регистрирал.