Въведение в Git

Урок: 21. Въведение в Git: Branch - workflow

23 Януари 2018

Във видеото ще разберем защо е важен Branch workflow и как може да ни помогне при работа в екип

avatar

Иван Ванков

Преглед на уроците в курса: Въведение в Git

Хей ти! Изглежда че се наслаждаваш на дискусията, но не си се регистрирал.