Въведение в Git

Урок: 7. Въведение в Git: Git status

22 Януари 2018

В този урок ще разгледаме една от най-често използваните команди - Git status

avatar

Иван Ванков

Преглед на уроците в курса: Въведение в Git

Хей ти! Изглежда че се наслаждаваш на дискусията, но не си се регистрирал.