Последно качени уроци

REST: Методи - част 2

В това видео ще продължим да говорим за методи

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Методи

В този урок ще говорим за методи в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Какво е REST

В това видео ще разберем какво е REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST - добрите практики: Въведение

В този урок ще се запознаем с добрите практики в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

Структури от данни: Обобщение на курса

В това видео ще обобщим наученото в този курс

05 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - implementation

В това видео ще разгледаме Binary search tree - implementation

04 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - min & max

В този урок ще продължим с Binary search tree и min & max

03 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Дебалансирано дърво

В това видео ще говорим за Дебалансирано дърво

02 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - сложност

В този урок ще разгледаме complexity

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - delete

В това видео ще разберем повече за Binary search tree - delete

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - insert

В това видео ще говорим за Binary search tree - insert

31 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree

В това видео ще разгледаме Binary search tree

29 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Дървета

В това видео ще разгледаме Дървета

28 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Свързани списъци

В този урок ще говорим за Свързани списъци

27 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Queues

Във видеото ще говорим за опашки (Queues)

26 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Stack

В това видео ще разберем повече за Stack

25 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Set

В този урок ще разгледаме Set

24 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Hash table

В това видео ще говорим за Hash table

23 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Array & Vector

В това видео ще поговорим за Array и Vector

22 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Big-O notation

В това видео ще разгледаме Big-O notation

21 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни