Последно качени уроци

REST: Обобщение на курса

В това видео ще направим кратко обобщение на видяното в курса

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Embeding

В този урок ще говорим за embeding

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Errors

Във видеото ще разгледаме errors

29 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Pagination

В това видео ще разгледаме pagination

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Headers

В този урок ще разгледаме headers

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Versions

В това видео ще разгледаме versions

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Get parameters

В този урок ще говорим за get parameters

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: URI

В това видео ще разберем повече за URI

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Response codes

В това видео ще разгледаме response codes.

25 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Методи - част 2

В това видео ще продължим да говорим за методи

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Методи

В този урок ще говорим за методи в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST: Какво е REST

В това видео ще разберем какво е REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

REST - добрите практики: Въведение

В този урок ще се запознаем с добрите практики в REST

05 Септември 2017

Част от курса

REST - добрите практики

Структури от данни: Обобщение на курса

В това видео ще обобщим наученото в този курс

05 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - implementation

В това видео ще разгледаме Binary search tree - implementation

04 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - min & max

В този урок ще продължим с Binary search tree и min & max

03 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Дебалансирано дърво

В това видео ще говорим за Дебалансирано дърво

02 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - сложност

В този урок ще разгледаме complexity

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - delete

В това видео ще разберем повече за Binary search tree - delete

01 Септември 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни

Структури от данни: Binary search tree - insert

В това видео ще говорим за Binary search tree - insert

31 Август 2017

Част от курса

Въведение в Структури от данни